CSR

Η Εταιρικη Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility) είναι ένα μεγάλο μέρος της συνεχής αναζήτησης της Pernod Ricard για βελτίωση. Ο όμιλος έχει αναλάβει την δύσκολη αποστολή του συγκερασμού της χρηματοοικονομικής απόδοσης, σεβασμό για τους μέτοχους, προστασία του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και πολιτιστική ευαισθητοποίηση.

Ανάπτυξη των Κοινοτήτων μας και Εμπλοκή των Συνεργατών μας

Μαζί με την ανάπτυξη της επιχείρησης, η Pernod Ricard είναι δεσμευμένη στο να μοιράζεται τις αξίες της με τις τοπικές κοινότητες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της, χτίζωντας βιώσιμες σχέσεις συνεργασίας που και οι δυο πλευρές νικάνε.


 Η Pernod Ricard, μέσω της ποικιλομορφίας της στις μάρκες της και το αποκεντρωμένο μοντέλο της, έχει δημιουργήσει βαθιές ρίζες στις τοπικές κοινότητες. Ο όμιλος θέλει ωστόσο να βοηθήσει τους προμηθευτές της μέσω των δραστηριοτήτων της, με περισσότερη προσοχή στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στους τρόπους που εκτιμάται η δημιουργικότητα, στο πως οι τοπικές κουλτούρες ανταλάσσουν στοιχεία, τρόπους για να υποστηρίξουν την ειλικρίνεια, σεβασμό και ανθρώπινη ποικιλομορφία. Η Pernod Ricard θα ήθελε επίσης να συμπεριλάβει τους συνεργάτες της στις αρμοδιότητες του ομίλου βασισμένη σε αμοιβαίο σεβασμό.

 Αυτή η εμπλοκή, οδηγείται απο 5 κύριες ενέργειες:

 •  Συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μας.
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας σαν ένα τρόπο να δημιουργήσουν αξία και πλούτο.
 • Μοιραστείτε  την ποικιλία όλων των τοπικών πολιτισμών.
 • Ενθάρυνση των συνεργατών μας για σεβασμό των αρχών της αειφόρας ανάπτυξης.
 • Δημιουργία αξιών και μοίρασμα με τους συνεργάτες μας και μετόχους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Στις χώρες που η Pernod Ricard λειτουργεί, ο όμιλος είναι δεσμευμένος να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να επωφεληθούν από την επιχειρηματική τους ανάπτυξη πάντα σύμφωνα με δύο κύριους στόχους.

 1. Ενδυνάμωση της ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, αναπτύσωντας ικανότητες μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διευκολύνωντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και παρέχωντας θέσεις εργασίας, ειδικά΄στον χώρο της γεωργίας,μέσω της αγοράς σχεδόν 2.3 εκατομμυρίων τόννων γεωργικών πρώτων υλών.
 2. Βελτίωση κοινωνικών και υγειονομικών συνθηκών χρηματοδοτώντας κοινωνικά projects σαν μια μέθοδο για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και της οικονομίας, και στήνωντας εθελοντικά προγράμματα για την υποστήριξη κοινωνικών πρωτοποριών.
 •  Η Pernod Ricard India βοηθάει να στήσει ιατρεία για να προσφέρει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση στις τοπικές κοινωνίες και την πρόληψη των ασθενειών.
 •  Από το 2011, η Pernod Ricard New Zealand έχει πάρει μέρος σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει να εκπαιδεύσει τους κάτοικους του Marlborough της Νέας Ζηλανδίας στην βιομηχανία του κρασιού. Σε μια περιοχή με αυξανόμενη ανεργεία, οι θυγατρικές δημιουργούν συνέχεια ευκαιρίες εργασίας για τον πληθυσμό.

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σαν μια απ' τις κύριες αξίες της Pernod Ricard, που μοιράζεται εσωτερικά μεταξύ όλως των υπαλλήλων της, το επιχειρηματικό πνεύμα επίσης προωθείται εξωτερικά σαν ένας οδηγός για τοπική οικονομική ανάπτυξη.

 Ο όμιλος ενθαρύννει την νέα γενιά να ξεκινήσουν επιχειρήσεις. Η Pernod Ricard εκπαιδεύει και χρηματοδοτεί νέους επιχειρηματίες, παρέχει οικονομική υποστηρίξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προωθούν την επιχειρηματικότητα και βοηθάει τους ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε εκπαίδευση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων.

 Ο όμιλος ενθαρύννει την δημιουργία τοπικών επιχειρήσεων και βοηθάει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

 • Στο Vietnam, η Pernod Ricard, σε συνεργασία με την APPEL NGo, βοηθάει 40 μαθητές που διάλεξαν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας με μια τρίχρονη υποτροφία και χρηματοδωτόντας τα αρχικά κόστη για 3 start up projects που κέρδισαν βραβεία.
 •  Εταιρεία Yerevan Brandy, η Αρμένικη θυγατρική της Pernod Ricard, παρέχει επιχειρηματική υποστήριξη στους προμηθευτές σταφυλιών στην περιοχή Tavush. Βοηθώντας στην δημιουργία μιας συνεργασίας και παρέχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, ο όμιλος βοηθάει τους καλλιεργητές να αποκτήσουν ανεξαρτησία και να βελτιώσουν την σταθερότητα του εισοδήματός τους.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η θέληση να οδηγήσουμε τους προμηθευτές προς την αειφόρα ανάπτυξη εξυπηρετεί δύο σκοπούς, πρώτον την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών πέρα απ'το ΄άμεσο πεδίο, και δεύτερον την ενδυνάμωση των δεσμών και το χτίσιμο μακροπρόθεσμων σχέσεων με προμηθευτές. Αυτό χρησιμοποιεί 3 βήματα.

 •  Ορισμός μια βιώσιμης πολιτικής προμηθειών για όλο τον όμιλο
 • Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι να δεσμευτούν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις
 • Αξιολόγηση, και παρακολούθηση των πρακτικών των προμηθευτών και βοηθήστε τους στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Η Pernod Ricard έχει αναπτύξει μια συνεργασία με την γαλλική εταιρεία EcoVadis, για να αξιολογήσει τους πιο ριψοκίνδυνους της προμηθευτές.Βασισμένη σε μια συνεργατική προσέγγιση, το σύστημα βαθμολόγησης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση προμηθευτών, την διευκόλυνση στο μοίρασμα πληροφοριών και παρέχει χρήσιμες αναλύσεις. 252 προμηθευτές είχαν  αξιολογηθεί μέχρι τον μάρτιο του 2014. Η φάση αξιολόγησης ακολουθείται απο μια φάση δράσεων για να βοηθήσει την Pernod Ricard στην βελτίωση των πρακτικών της.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

Η Pernod Ricard παίρνει ενέργειες για να προωθήσει να να παρέχει πρόσβαση στην τέχνη και στην κουλτούρα των χορών στων οποίων λειτουργεί, σαν έναν τρόπο να αναπτύξει τον διάλογο και κοινές δημιουργικές πρωτοπορίες στις κοινότητες.

Pernod Ricard:

-Υποστηρίζει την τέχνη και το σχέδιο, στην γραμμή της εταιρείας για προώθηση μέσω της καινοτομίας και προωθόντας καινούργια ταλέντα, χορηγόντας μεγάλα σύγχρονα ινστιτούτα και ενθαρρύνοντας καλλιτεχνικές συνεργασίες και πειραματικές προσεγγίσεις.

-Προώθηση του πολιτισμού σε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται.

-Ανάδειξη των τοπικών πολιτισμών, των παραδόσεων τους, της τέχνης τους και τον τρόπο ζωής τους.

H Pernod Ricard έχει συμβάλλει σημαντικά στο Ψηφιακό Κέντρο Pompidou Project (σαν συνεργάτης απο το 1997) το οποίο είναι φτιαγμένο απο 450,000 ψηφιακά έργα και αρχεία.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε την χρήση Cookies περισσότερα

Αποδέχομαι